วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565 สมัครแล้วต้องทำยังไง มีคำตอบ

วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565 สมัครแล้วต้องทำยังไง มีคำตอบ

รวมมาให้แล้ว วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน 2565 สนใจสมัครสินเชื่อ อยากทราบเงื่อนไข และผลอนุมัติต้องทำยังไง ติดตามข้อมูลผ่านช่องทางไหน เช็กที่นี่ สมัครสินเชื่อกับธนาคารออมสินไม่ใช่เรื่องยาก วันนี้ The Thaiger ได้รวบรวมเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับสินเชื่อดี ๆ อย่าง สินเชื่อเพื่อคุณ มาบอกต่อทุกคนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ วิธีการสมัคร หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย และวิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ซึ่งแต่ละอย่างบอกเลยว่าง่าย และสะดวกมาก ๆ ใครพร้อมแล้ว ไปดูด้วยกันได้เลย

ตรวจสอบที่นี่ ! วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565 รายได้น้อยก็ยื่นกู้ได้สบาย

วิธีตรวจสอบสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่สมัครแล้ว สำหรับใครที่ยื่นกู้สินเชื่อเพื่อคุณจากธนาคารออมสินแล้ว จะทราบผลการพิจารณาได้หลัก ๆ จาก 2 ช่องทาง ได้แก่ การแจ้งเตือนผ่านข้อความโทรศัพท์มือถือ (SMS) และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo โดยผู้ที่ทำธุรกรรมกับธนาคารออมสิน สามารถเข้าไปโหลดเพื่อใช้บริการได้จากทาง App Store, Google Play และ AppGallery

ทั้งนี้ เมื่อผู้ที่ทำสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน โหลดแอปพลิเคชัน MyMo จากทางธนาคารออมสินมาติดตั้งบนเครื่องได้แล้ว ให้ทำการยืนยันตัวตน โดยเริ่มจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเข้าไปกรอกข้อมูลอื่น ๆ ที่ทางแอปพลิเคชันกำหนด เพื่อเป็นการเข้าสู่ระบบในลำดับต่อไป ซึ่งหากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว กรณีที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อเพื่อคุณ จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันให้ได้เห็น หรือสามารถติดตามได้ง่าย ๆ ผ่านข้อความเบอร์มือถือที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อเช่นเดียวกัน

กรณีที่มีข้อสงสัย หรือคำถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สาขาใกล้บ้าน หรือโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 1115 หรือ 1143 ได้เลย 

สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ต้องทำอย่างไร ?

มาต่อกันในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณกับทางธนาคารออมสิน ซึ่งอยากเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพหลังโควิด 19 โดยเราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินเชื่อนี้ มาฝากกันแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2022

ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณจะต้องมีสัญชาติไทย อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ธนาคารคัดเลือก ซึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน ติดต่อได้ง่าย ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน 

นอกจากนี้ ผู้กู้จะต้องมีประวัติชำระหนี้ที่ดีไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว หรือเป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ ทั้งนี้ ทางธนาคารออมสิน ได้กำหนดวงเงินการกู้สำหรับสินเชื่อเพื่อคุณสูงถึงรายละ 30,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน เพียงแค่ต้องมีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย และการชำระ สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565

สำหรับดอกเบี้ยของสินเชือเพื่อคุณ จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) โดยอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี) ซึ่งผู้ที่ผ่านการอนุมัติจะต้องชำระเงินคืนในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว ทางธนาคารจะทำการโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติ และหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo โดยการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน หากต้องการชำระล่วงหน้า จะชำระได้เพียง 1 งวดเท่านั้น ซึ่งหากชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารจะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน, วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน, วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน, วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน และวงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

การพิจารณาและจัดส่งเอกสาร สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ในส่วนของการพิจารณาสินเชื่อ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งทางธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ทั้งนี้ หากมีเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ซึ่งรวมถึงสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ธนาคารออมสินจะจัดส่งไปยังอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด หรือสอบถามเพิ่มเติมผ่าน Call Center 1115 และ 1143

หากใครที่สนใจอยากสมัครสินเชื่อเพื่อคุณของธนาคารออมสิน สามารถนำข้อมูลที่เราแนะนำข้างต้น ไปศึกษาเพื่อยื่นขอสินเชื่อกันได้เลย และสำหรับใครที่สมัครสินเชื่อแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยเรื่อง วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน ก็สามารถเข้าไปเช็กการเคลื่อนไหวได้ง่าย ๆ ที่แอปพลิเคชัน MyMo หรือ SMS กันได้เลยนะ ?

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป